Què volem

 VOLEM QUE ELS NENS JUGUIN,         APRENGUIN,
    

        

 


GAUDEIXIN
I SIGUIN FELIÇOS.