Què fem

 A l'Oreneta

Iniciem  una etapa educativa compartida amb la família i la societat que ens envolta.
.
Vetllem pel desenvolupament físic i psíquic dels infants, oferint-los les condicions necessàries per afavorir la seva sociabilitat, tenint sempre en compte la individualitat de cada nen.

Estimulem el coneixement d'un mateix a través de l'autonomia personal i l'adquisició d'hàbits (neteja, ordre, descans...)
Potenciem l'estimació, el respecte i l'interès per les coses que ens ofereix l'entorn. Gaudim de les festes i vivim les nostres tradicions.

Afavorim els diferents aprenentatges: musical, sensorial, plàstic... a través de diversos espais i materials.