On som

 


La nostra llar es troba al barri de Sant Pere Nord de Terrassa.
La nostra adreça és: avgda. del Vallès, 487.
tel: 937852767

(entre el camp de futbol i l'escola Joan Marquès Casals)