Horari i calendariHorari i Calendari 
del curs 2022-23 de l'Oreneta  
 
Horari d'entrada: de 9:00 a 9:30
                               
Horari de sortida al migdia: d’11:45 a 12:00.

Horari de sortida:  de 16:30 a 17:00.
                                
Es pot demanar de plegar a les 13:00, a les 15:00 o a les 16:00 sense que això suposi cap canvi en la quota. No es podran recollir nens fora d'aquestes hores, a no ser que sigui per una força major.

Els nens que vagin a dinar a casa plegaran de les 11,45 a 12:00 i podran tornar, si ho volen, a les 15:00.

En el grup de lactants es permet un horari més flexible.

És imprescindible que, de les persones que venen a recollir els infants, en tinguem recollides les dades d'identificació (nom, cognom i DNI) i el consentiment dels tutors legals.

Si veniu amb cotxet i no us el podeu emportar, el podeu deixar, ben plegat i lligat, a la zona reservada. Cada família disposarà d'un cadenat propi. Les places són limitades i, per tant, us demanem que en feu ús només aquells que realment ho necessiteu.

Servei d'acollida al matí. Si és possible de fer-lo, serà de 8:30 a 9:00.


Calendari 

Les llars d’infants del Departament d’Educació estaran obertes per als infants des del dia 5 de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023. 

Tindran la consideració de vacances escolars els períodes següents: 

Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 3 d'abril al 10 d'abril del 2023, ambdós inclosos. 

Dies de lliure disposició:    

31 d'octubre

9 de desembre

20 de febrer

17 de març

2 de maig

2 de juny

El dia 21de desembre, els nens que es queden al menjador plegaran a les 13:00, després de dinar.

L'horari dels nens del 22 al 30 de juny serà de 9:00 a 13:00 per als que es queden a dinar i de 9:00 a 12:00 per als que no s'hi queden.