Horari i calendariHorari i Calendari 
del curs 2021-22 de l'Oreneta 

horari                                                                                                                                    
A causa de la situació de pandèmia del COVID-19, hi ha hagut variacions en els horaris d'entrada i sortida:  
 
Horari d'entrada: de 9:00 a 9:45. 
                               
Es faran grups de sis nens per classe cada quart d’hora.

Horari de sortida al migdia: d’11:45 a 12:00.

Horari de sortida:  de 16:30 a 17:00.
                                
Es faran grups de sis nens per classe cada quart d’hora.

Es pot demanar de plegar a les 13:00, a les 15:00 o a les 16:00 sense que això suposi cap canvi en la quota. No es podran recollir nens fora d'aquestes hores, a no ser que sigui per una força major.

Els nens que vagin a dinar a casa plegaran a les 12:00 i podran tornar, si ho volen, a les 15:00.

En el grup de lactants es permet un horari més flexible.

És imprescindible que, de les persones que venen a recollir els infants, en tinguem recollides les dades d'identificació (nom, cognom i DNI) i el consentiment dels tutors legals.

Si veniu amb cotxet i no us el podeu emportar, el podeu deixar, ben plegat i lligat, a la zona reservada. Cada família disposarà d'un cadenat propi. Les places són limitades i, per tant, us demanem que en feu ús només aquells que realment ho necessiteu.

Servei d'acollida al matí. Si és possible de fer-lo, serà de 8:30 a 9:00.

Entrades i sortides  

Es faran de manera esglaonada. Disposem de dues zones d’entrada des del carrer a l’espai exterior de l’escola. Hi col·locarem unes estores amb líquid higienitzant perquè tota persona que entri tingui les sabates netes i desinfectades. El passadís que dona al pati per on s’accedeix a cadascuna de les classes, és força estret, per la qual cosa senyalitzarem una via d’anada i una de tornada. També s’hi posarà un dispensador de mans de gel hidroalcohòlic. 

Els pares i mares accediran a dins de l’espai escolar exterior amb els seus fills i els acompanyaran fins al davant de la porta de la seva classe. Aconsellem que vingui un sol adult per cada infant.Calendari 

Les llars d’infants del Departament d’Educació estaran obertes per als infants des del dia 13 de setembre de 2021 fins al 30 de juny de 2022. 

Tindran la consideració de vacances escolars els períodes següents: 

Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos. 
Setmana Santa: del 11 d'abril al 18 d'abril del 2022, ambdós inclosos. 
Dies de lliure disposició:    

11 d’octubre
7 de desembre
28 de febrer
29 d'abril
3 de juny

El dia 22 de desembre, els nens que es queden al menjador plegaran a les 13:00, després de dinar.

L'horari dels nens del 25 al 30 de juny serà de 9:00 a 13:00 per als que es queden a dinar i de 9:00 a 12:00 per als que no s'hi queden.