NORMATIVA I FUNCIONAMENT CURS 22-23

CURS 22-23


Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Llar d'Infants l'Oreneta

Avinguda del Vallès, 487
08226 Terrassa
Tel. 93 785 27 67 
A8047984@.xtec.cat

La Llar d'infants l'Oreneta és un centre educatiu del primer cicle d'educació infantil públic que pertany al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

La funció educativa de l'escola és complementària de la que els infants reben a la seva família. És per això que considerem molt important que la relació i la comunicació entre les famílies i la llar sigui ben fluïda.

La funció educativa de la llar queda recollida en el Projecte Educatiu del Centre i es basa principalment a afavorir el desenvolupament individual de cada infant i potenciar-ne les habilitats per poder interactuar amb els altres nens i adults en un entorn que ofereix l'oportunitat d'experimentar, descobrir i compartir a través d'un context de joc i d'activitats que els permetin a tots ells de gaudir i ser feliços.

La Llar d'Infants l'Oreneta es defineix com a plural, democràtica i tolerant amb la diversitat.

Es defineix també com a escola coeducadora, en la qual els nens i les nenes gaudeixen de les mateixes possibilitats i les mateixes propostes d'aprenentatge.

L'escola té caràcter laic.

És una escola catalana, que utilitza el català com a llengua vehicular, tot respectant la llengua familiar de cada infant, i dona a conèixer el folklore del país a través de les festes populars i les tradicions pròpies.

L'escola també integra infants amb necessitats educatives especials i es manté en contacte amb el centre que en faci el seguiment.

Ens inspiren valors com la convivència, l'estima, el respecte i l'acceptació dels altres, l'autonomia, el respecte al medi, la solidaritat i l'autoestima. Per tot plegat considerem l'infant com a protagonista del seu propi aprenentatge, amb capacitats per a construir el seu coneixement i amb l'escola com a acompanyant, estimuladora i vetlladora d'aquest desenvolupament.

Us agraïm la confiança dipositada en la nostra escola i us animem a formar part de la comunitat d'aprenentatge que envolta el procés educatiu en aquesta etapa de la vida dels vostres fills i filles.
ORGANITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

La nostra llar disposa de nou aules, tres patis a la vessant sud (diferenciats per edats, que es comuniquen directament amb les aules i que en qualsevol moment es poden intercomunicar), un bosquet, un pati d'herba i una zona pavimentada a la vessant nord. També compta amb un pati interior subdividit en dues zones, una sala de psicomotricitat i una saleta de música. L'espai d'entrada de l'escola també pot ser utilitzat com a zona de jocs. Disposa de cuina pròpia, on s'elaboren tots els menús.

Els infants que assisteixen a la llar estan agrupats en funció de l'edat. A lactants (4-12 mesos) hi ha 7 nens per grup. A caminants (1-2 anys) la ràtio és de 10 nens per grup. A grans (2-3 anys) en tenim 18 per cada grup.

Atenem els infants amb una educadora-tutora per cada grup. També disposem de dues educadores com a personal de suport, una cuinera, una ajudant de cuina, quatre persones de neteja, una de manteniment i la directora; a més de les monitores de menjador i dormitori. La Llar d'Infants l'Oreneta és un centre formador de pràctiques, adscrit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, el Centre Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i l'IES Montserrat Roig. Col·laborem, per tant, en la formació de mestres i educadors. Tots plegats contribuïm a fer que l¡estada dels infants a l'escola transcorri en un ambient enriquidor, afectuós i educatiu.                 

METODOLOGIA I OBJECTIUS

A la llar d'infants acollim els nens i les nenes, respectant i acompanyant el seu ritme d'aprenentatge, les seves emocions i els seu creixement personal, amb els recursos disponibles per tal d'oferir una bona qualitat educativa. Planifiquem els aprenentatges de manera globalitzada tenint en compte les seves necessitats i els seus interessos.

Intentem que l'ambient sigui acollidor, creant espais i activitats prou atractives per als infants i posant al seu abast diferents tipus de materials que estimulen la manipulació, l'exploració o la descoberta a través de la curiositat innata dels nens, potenciant-ne la iniciativa i la reflexió. Procurem una estètica acurada que convidi, segons l'activitat, a observar, a moure´s, a reflexionar o a experimentar.

Fomentem la coeducació a través de diferents propostes educatives, del joc, de les rutines i de la utilització de tots els llenguatges (el verbal, el motriu, el plàstic, el musical...) com a forma d'expressió i comunicació. Donem especial importància al joc lliure, respectant així les preferències del nen i la interrelació amb els seus companys. 

HORARI CURS 2022-23

Horari d'entrada: de 9:00 a 9:30. 

Horari de sortida al migdia: d'11:45 a 12:00.

Horari de sortida:  de 16:30 a 17:00.

Es pot demanar de plegar a les 13:00, a les 15:00 o a les 16:00 sense que això suposi cap canvi en la quota. No es podran recollir nens fora d'aquestes hores, a no ser que sigui per una força major.

Els nens que vagin a dinar a casa plegaran de 11,45 a 12:00 i podran tornar, si ho volen, a les 15:00.

En el grup de lactants es permet un horari més flexible.

És imprescindible que, de les persones que venen a recollir els infants, en tinguem recollides les dades d'identificació (nom, cognom i DNI) i el consentiment dels tutors legals.

Si veniu amb cotxet i no us el podeu emportar, el podeu deixar, ben plegat i lligat, a la zona reservada. Cada família disposarà d'un cadenat propi. Les places són limitades i, per tant, us demanem que en feu ús només aquells que realment ho necessiteu.

Servei d'acollida al matí. Si és possible de fer-lo, serà de 8:30 a 9:00.


CALENDARI CURS 2022-23

Les llars d'infants del Departament d'Educació estaran obertes per als infants des del dia 5 de setembre de 2022 fins al 30 de juny de 2023. Durant la setmana del 5 al 9 de septembre, els nens i nenes faran jornada intensiva: de 9.00 a 12.00 els que no es queden a dinar, i de 9.00 a 13.00 els que dinen a l'escola. Pels nens que comencen nous aquest curs, ja es concretarà el dia del seu inici.

Tindran la consideració de vacances escolars els períodes següents: 

Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

Setmana Santa: del 3 d'abril al 10 d'abril del 2023, ambdós inclosos. 

Dies de lliure disposició:    

31 d'octubre

9 de desembre

20 de febrer

17 de març

2 de maig

2 de juny

El dia 21de desembre, els nens que es queden al menjador plegaran a les 13:00, després de dinar.

L'horari dels nens del 22 al 30 de juny serà de 9:00 a 13:00 per als que es queden a dinar i de 9:00 a 12:00 per als que no s'hi queden.


PAGAMENT DE LES QUOTES

Les quotes, tant d'estada com de menjador, són per mensualitats senceres i el pagament s'efectua mitjançant domiciliació bancària el dia 10 de cada mes, des de setembre fins a juny.

El preu de l'estada és de 118€ al mes i el preu del menjador de 120€ al mes. També es pot fer ús del menjador en dies esporàdics, però fixos, amb un preu de 7€ per dia. A partir del tercer dia ja es paga la quota sencera. Com ja sabeu aquest proper curs 2022-23, l'estada  dels infants de 2-3 anys (maternals, será gratuita.

Els dies no utilitzats de menjador (per l'ús fix) durant el curs, s'abonaran en la quota de juny (fins al 27 de juny) a raó de 2 € per dia.

Les despeses que no queden incloses en aquestes quotes són les excursions, el recull de fotografies del curs i la quota de l'AMPA (aquest quota és anual i per família)

Els rebuts retornats es notificaran perquè pugueu fer la transferència en els dies següents, juntament amb la despesa bancària corresponent que està estipulada per l'entitat bancària. 

La no assistència dels infants a l'escola, tant si és per causes mèdiques o d'altres, comporta igualment el pagament de la quota mensual de l'estada corresponent.


NORMES

La roba i el calçat 

Porteu l'infant amb roba còmoda i neta, que li faciliti l'autonomia per poder-se apujar i abaixar els pantalons, arremangar-se les mànigues i fer que es pugui cordar i descordar amb facilitat. Que se la pugui treure fàcilment ell mateix.

Que no vagi estreta i permeti la llibertat de moviments.

Que es pugui embrutar.

Les peces de roba i les sabates han d'anar marcades amb el nom.

Les jaquetes i les bates de pintar han de tenir vetes per poder-les penjar.

Quan utilitzem la roba de recanvi, l'endemà l'heu de reposar.


Esmorzars

Cal que els nens esmorzin bé a casa per afavorir uns bons hàbits d'alimentació i puguin passar un bon matí a l'escola.


El dia per a compartir

A la nostra escola ens fa molta il·lusió quan un infant fa anys i el felicitem amb una forta abraçada, però com que no tots els nens fan els anys dins del calendari escolar (ho fan en període de vacances), no celebrem festes d'aniversari per no crear desigualtats.

És per això que la costra proposta és celebrar el dia per a compartir amb els companys. Cada nen podrà portar a l'escola alguna cosa que li agradi, que vulgui ensenyar i compartir amb els seus amics: contes, jocs, o joguines, alguna cosa per  menjar (fruita, bastonets, coca...). D'aquesta manera juntament amb la seva mestra, farem que aquest dia sigui una jornada especial i important per  a ell i pugui gaudir de ser el protagonista de la classe


Sortides i excursions

Al llarg del curs a l'escola fem diferents sortides pel barri i d'altres que, per ser lluny de la llar, ens obliguen a agafar un autobús per desplaçar-nos. Aquestes sortides i excursions formen part de la programació pedagògica de l'escola, per la qual cosa creiem que és molt important que tots els infants hi puguin assistir. Les que fem a peu pel barri no suposaran cap despesa per a les famílies. En les que utilitzem un autobús per desplaçar-nos, cal abonar-ne l'import, que variarà en funció del cost de la sortida (granja, sala de concerts o Museu de la Ciència). La no assistència a la sortida, implica que el nen aquell dia no podrà anar a la llar. És necessari que complimenteu el tràmit establert, amb el qual autoritzeu que els vostres fills puguin fer l'excursió.

Alimentació

Per tal de prevenir toxiinfeccions alimentàries, no es poden portar a l'escola aliments confeccionats a casa. 

Els aliments que porteu a l'escola, per celebrar el dia de compartir, han de ser d'elaboració industrial o, en cas de ser artesanals, que provinguin d'establiments que tinguin autoritzada la venda.

Els aliments que porteu a l'escola han de ser d'elaboració industrial o, en cas de ser artesanals, que provinguin d'establiments que en tinguin autoritzada la venda.

No es pot entrar a l'escola menjant, ni esmorzar-hi, ni berenar-hi (que es farà, en tot cas, en sortir-ne).

Si algun infant pateix una al·lèrgia o intolerància a algun aliment, la família ho ha de comunicar a la tutora.


NORMES SANITÀRIES


NORMATIVA DE SALUT A L'ESCOLA PER A MALALTIES INFANTILS COMUNES

La salut dels vostres fills i filles és un dels aspectes importants que tenim presents a la llar d’infants, tant per al benestar de cada nen com per al dels seus companys. Quan un nen està malalt és important que no vingui a la llar perquè necessita un ambient tranquil i una atenció adequada. Cal tenir present que el sistema immunològic d'aquests nens és encara reduït, cosa que els fa vulnerables a malalties pròpies de l'edat. És per això que hem elaborat aquesta normativa de salut.

Si un dia la mestra observa en el vostre fill alguna anomalia en el seu estat anímic o de salut, us trucarem immediatament per tal que el vingueu a buscar.

Quan estigui malalt o tingui febre s'haurà de quedar a casa, tant per al seu benestar com pel perill de contagi que suposa per als seus companys.

Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins de la llar d'infants, els pediatres recomanen observar aquestes normes d'actuació:


No podrà venir a l'escola si té:

Temperatura superior a 37ºC. Si el nen està malalt, encara que no tingui febre, no podrà anar a l'escola. Si ja no està malalt, podrà tornar, després d'un dia a casa sense febre i sense prendre antitèrmics, sempre i quan es trobi bé.

Diarrea líquida. Caldrà que estigui controlat pel pediatre i podrà tornar quan desapareguin les diarrees i el metge ho indiqui.

Infeccions a la boca. Podrà tornar quan hagin desaparegut les llagues o si porta un paper del metge que indiqui que les llagues no són contagioses.

Erupcions contagioses a la pell. Caldrà que estigui controlat pel pediatre.

Conjuntivitis amb pus. Caldrà que estigui controlat pel pediatre i tornar a l'escola quan hagin desaparegut les lleganyes.

Conjuntivitis irritant. Caldrà que estigui controlat pel pediatre i podrà tornar quan el metge ho indiqui.

Polls. Podrà tornar quan no tingui insectes ni llémenes.

Angines. Podrà tornar quan el metge ho indiqui.

Bronquitis. Podrà tornar quan el metge ho indiqui.

Varicel·la. Podrà tornar quan tingui les lesions (crostes) totalment seques.

Fongs al cul. Podrà tornar quan hagin desaparegut.

Després d'aquestes malalties haureu de portar l'alta del metge que garanteixi que ja pot tornar a venir a l'escola: lambliasi, pneumònia, escarlatina, galteres, hepatitis, tos ferina, pulmonia i salmonel·losi.

Si el nen pateix alguna al·lèrgia o malaltia crònica, haurà de portar l'informe mèdic corresponent.

Si el pediatre diu que ha de prendre un medicament, millor que l'hi doneu a casa. Si, malgrat tot, l'ha de prendre mentre és a la llar d'infants, caldrà que  porteu la recepta, on s'indiqui:

- Nom del producte.

- Dosi que ha de prendre cada vegada.

- Quantes vegades al dia l'ha de prendre.

- Durant quant de temps.

En cas d'accident es farà la primera cura a la llar i se us avisarà perquè vingueu i porteu el vostre nen al metge. En cas de no localitzar-vos o no el pugueu portar a curar, trucarem al 112 perquè l'atenguin.

Esperem la vostra col·laboració en el compliment d'aquestes normes, que afecten a tots els nens, sigui quin sigui el tipus de medicina que decidiu, com a pares o tutors. Penseu que hi són en benefici dels vostres fills i de la resta de nens de l'escola.


RELACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES I L'ESCOLA

Abans de començar el curs, convoquem les famílies de nou accés a una primera reunió (sense els infants) per explicar com s’iniciarà el curs. Hi expliquem tot el que necessitareu per començar el curs i coneixereu la que serà la mestra dels vostres infants. En aquesta reunió també us expliquem com es portarà a terme l'adaptació de cada nen.

Al setembre i abans de començar el curs escolar, farem una entrevista personal amb les noves famílies. L'infant, juntament amb els pares, tindrà el primer contacte amb la mestra i l'aula.

Un cop superat el període d'adaptació de tots els infants del grup, farem una reunió amb totes les famílies per explicar el projecte de curs.

Informació diària: Cada dia, en entrar o sortir de la classe, teniu l'oportunitat de parlar un moment amb la tutora. També hi ha una graella a la cartellera on anotem diàriament informacions sobre cada nen (dinar, dormir...). Disposem d'una aplicació telemàtica (DINANTIA) per informar cada dia sobre l'activitat principal que han dut a terme a cada classe o bé per indicar si falta alguna cosa per a l'endemà. Les autoritzacions també les tramitem per aquesta aplicació. 

Entrevistes: En fem una al principi de l'escolarització (com ja hem dit), una altra durant el tercer trimestre i sempre que sigui convenient (tant per part de les famílies com per part de l'escola) per explicar com evoluciona l'infant. En el cas dels lactants no fem la darrera, ja que hi ha molta relació amb cada família i l'intercanvi d'informació és constant.

AMPA: Hi ha una associació de famílies que col·labora amb l'escola organitzant petites trobades, festes, xerrades, o elaborant material per a la llar.
L'ADAPTACIÓ. ELS PRIMERS DIES A L'ESCOLA

Entenem per procés d'adaptació el temps que necessitarà cada infant per acostumar-se a venir a la llar d'infants; un espai que li és completament estrany, amb persones i altres nens i nenes que no coneix, i unes rutines i hàbits que en principi poden ser una mica diferents als de casa.

Les famílies també necessitareu acostumar-vos a estar menys estona amb els vostres fills. Tots plegats haureu d'adaptar-vos a l'escola, a la seva organització, a les educadores, a la normativa i a la manera de funcionar. No és una tasca fàcil, però amb l'ajuda i la col·laboració de tots plegats segur que acabarà sent un procés positiu per a tots els infants.

És del tot aconsellable portar a terme l'adaptació de manera progressiva, evitant les llargues estades de l'infant a l'escola. L'adaptació implica un temps perquè cadascú trobi el seu lloc. Per això cada infant ha de tenir el seu temps d'adaptació. 

És molt important que durant aquest procés dipositeu el màxim de confiança en l'escola i en l'educadora del vostre fill, per tal d'afavorir l'inici en la seva etapa a la llar d'infants. El nostre paper ha de ser el d'ajudar-lo a superar l'adaptació per poder assimilar, a poc a poc, la nova situació que permetrà a l'infant el seu desenvolupament global.  

Mesures per facilitar l'adaptació

Entrada gradual dels alumnes per facilitar que l'educadora pugui acollir-los de manera més individualitzada.

Permanència dels pares o mares amb el nen durant uns moments, dins de la classe.

Horari reduït, és a dir que faran menys hores. L'horari s'anirà ampliant a mesura que els infants estiguin millor. 

No marxar del costat del nen sense acomiadar-se'n.

Ser puntuals a l'hora pactada per anar-los a buscar.“L'infant expressa de diferents maneres les seves ganes de relacionar-se, de moure’s i d’explorar el món que l'envolta, utilitzant tots els seus sentits per descobrir i conèixer, amb cent llenguatges i encara més.”

                                                                  Loris Malaguzzi